Utrata dochodu

Osoba licząca na kalkulatorzeProwadzenie swojej firmy to duża odpowiedzialność. Jeśli nie możesz pracować tracisz źródło dochodów.

Co zrobić jeśli ulegniesz wypadkowi lub zachowujesz?

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania oferty specjalnej dopasowanej do Państwa potrzeb.